Ungdomscoaching

Ungdomscoaching – for unge mellom 12 og 25 år


Ungdomsårene er en sårbar periode hvor ungdommen står ovenfor mange viktige valg. Det er i ungdomsårene vi legger fundamentet for resten av livet vårt. For mange er det dessverre en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon. Ved å jobbe en-til-en med Alex får ungdommene en profesjonell ungdomscoach som tar dem på alvor, møter dem der de er og gir dem en god kombinasjon av trygghet, utfordringer og motivasjon.

Lær mer om opplegget vårt nedenfor og book en samtale her!

I samarbeid med MetaResource kjører vi også det populære helgekursetAlt Sitter i Hodet” for ungdom.

Vår tilnærming

I ungdomscoaching ønsker vi å hjelpe ungdommen til å bygge et solid fundament som er bygget på deres verdier og styrker, slik at de kan stå stødig og ha mot til å ta de riktige valgene – både for seg selv, i møte med andre og for sin egen fremtid.

Én liten retningsjustering i ungdomstiden kan være avgjørende for hvordan livet utfolder seg – litt mer tro på seg selv gjør at man våger å være tro mot seg selv. I coachingen benytter vi teknikker og elementer fra NLP, positiv psykologi og kognitiv adferdsterapi, og har laget vår egen modell spesialtilpasset ungdom.

I løpet av coachingen legger vi vekt på at ungdommen tilegner seg mentale verktøy og bygger opp livsferdigheter de kan bruke resten av livet. Vi jobber helhetlig med tre hovedtemaer som har vist seg å være essensielle for trivsel og utvikling hos ungdom:

1. Indre styrke

2. Sosiale relasjoner

3. Visjon og mening

 

Struktur

Forskning viser at det er tre viktige strukturelle komponenter for suksessfull ungdomscoaching:

1. Tett oppfølging over tid

2. Skreddersying til den enkelte ungdom

3. Forpliktelse fra ungdommen overfor coachingprosessen

Vi tilbyr derfor to forskjellige coachingforløp på tre til seks måneder. Hvert forløp begynner med en 20-30 min. uforpliktende kartleggingssamtale pr. telefon med forelder eller ungdom.

Alle tre coachingforløpene inkluderer:

1. Cooachingtimer i våre lokaler i Maridalsveien 87– møtene blir kjørt som dobbelttimer (2 x 45 min)

Har du ikke mulighet til å komme til kontoret i Oslo? Vi tilbyr også coaching pr. telefon og Skype.
Ta kontakt for mer info.

2. Skreddersydde oppgaver – oppgavene gjennomføres mellom møtene

3. Oppfølging – pr. SMS og e-post mellom møtene

4. Power-coaching på telefon – holdes så kort som mulig (maks 10 minutter pr. samtale)

Vi tror på et godt samarbeid med foreldre og anbefaler på det sterkeste å støtte opp under ungdommens utvikling og de målene ungdommen setter seg. Derfor er det også inkludert:

5. Oppdatering til foreldre – dersom ønsket og ungdommen tillater det

6. Mulighet for foreldre å ta kontakt med coach – gjelder for hele forløpet

7. Coaching til redusert pris for foreldre og andre familemedlemmer – prisen pr. coachingtime er den samme som gjelder for det valgte coachingforløpet.

Coachingforløp

A) 3 mnd coachingforløp – 14 timer

Eksempel på oppsett:

 • 1. måned: 6 timer (tre første uker)
 • 2. måned: 4 timer (annenhver uke)
 • 3. måned: 4 timer (annenhver uke)

B) 6 mnd coachingforløp – 20 timer

Eksempel på oppsett:

 • 1. måned: 6 timer (tre første uker)
 • 2. måned: 4 timer (annenhver uke)
 • 3. måned: 4 timer (annenhver uke)
 • 4. måned: 2 timer (første uke)
 • 5. måned: 2 timer (første uke)
 • 6. måned: 2 timer (første uke)

C) Månedlig

Det er også mulig å betale for én måned om gangen.

Den første måneden må minst inneholde fire timer (to dobbelttimer). I påfølgende måneder står du fritt til å velge mellom:

8 timer (ukentlig)
6 timer (tre første uker)
4 timer (annenhver uke)
2 timer (første uke)

Ekstra timer

Dersom du velger forløp A eller B, og ønsker ekstra timer inni coachingforløpet, eller ønsker å forlenge forløpet ytterligere, er dette mulig å få til.

Prisen pr. ekstra time vil være den samme rabatterte prisen som tilhører det aktuelle coachingforløpet.

Du har mulighet til å avbryte coachingforløpet:

1. Etter første møtet.

Du vil da få refundert det du har betalt minus fullpris for det første møtet.

2. Etter hver måned.

Har du for eksempel betalt for coachingforløp B, og ønsker å avbryte etter én måned, er dette fullt mulig. Du vil da få refundert det du har betalt minus fullpris for første måned.

Vanlige temaer

 • Trygghet og selvtillit i sosiale settinger –
  vi tilbyr nå Sosial Frihet coaching for ungdom!
 • Selvfølelse, selvbilde og selvtillit
 • Identifisering og tro på egne ferdigheter og styrker
 • Målsetting og måloppnåelse
 • Motivasjon i skole- eller idrettssammenheng
 • Retning og veien videre
 • Overveldelse, stress, mangel på energi
 • Tanke- og handlingsmønstre

Unge talenter

Vi har et eget coachingprogram for unge talenter med store mål, ambisjoner og drømmer:

 • Artister
 • eSport-utøvere
 • Idrettsutøvere
 • Fotballtrenere
 • Gründere
 • Ledere

Ta kontakt for å høre mer om coachingprogrammet.

Taushetsplikt

Vi vet at coachingprosessen blir mest effektiv når ungdommen føler seg komfortabel til å snakke åpent og fritt. Vi har derfor taushetsplikt – også ovenfor foreldre.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, gis likevel til foreldre eller andre med foreldreansvar når ungdommen er under 18 år. Ungdommen vil alltid bli underrettet om dette på forhånd.